• gra terenowa

Gry terenowe

Siedzenie w szkolnych murach z czasem porządnie męczy, warto od czasu do czasu, niezależnie od pogody zaproponować swoim uczniom grę terenową lub inne działanie w terenie. Proponujemy skorzystać z jednego z opracowanych przez nas scenariuszy lub samemu zaproponować temat, do którego powstanie gra terenowa na zamówienie.  

Formy terenowe zostaną dopasowane do potrzeb klasy i elastycznie zaplanowane wraz z nauczycielem. W ramach tej usługi proponujemy organizację gier terenowych, które są świetną okazją do rozwijania wiedzy i umiejętności w wybranej dziedzinie, uczenia współpracy, komunikacji, planowania, obmyślania strategii i podejmowania decyzji. W czasie gier wykorzystujemy zabawy linowe, które rozwijają sprawność fizyczną i umiejętność logicznego myślenia. Gra terenowa może odbywać się na wyznaczonym obszarze, ale także może być połączona z rajdem i rozgrywać się na przestrzeni kilku kilometrów.

Formy terenowe super okazją by uczniowie się ze sobą zgrali i lepiej się poznali, ciekawym pomysłem, jest udział rodziców w takim przedsięwzięciu, co pozwoli także na integrację opiekunów. Gry terenowe mogą dotyczyć geografii, opowiadać o bohaterze szkoły, uczyć biologii. Zabawy linowe, to świetna nauka fizyki w działaniu. Całość odbywa się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Przykładowe realizacje

Poszukiwacze

 • Gra przeznaczona jest dla grupy minimum 40 osobowej, odbywa się na terenie miasta Łodzi.
 • Uczestnicy poruszają się po wyznaczonym terenie korzystając z planu miasta, podzieleni na kilkuosobowe patrole. Każdy z zespołów wciela się w grupę miejskich poszukiwaczy skarbów.
 • Odwiedzając poszczególne punkty, patrole realizują zadania wspinając się, zjeżdżając z budynków i innych miejskich obiektów, zdobywają wskazówki prowadzące ich do skarbu.
 • Wygrywa patrol, który najszybciej i z najmniejszą liczbą wskazówek odnajdzie skarb i zrealizuje finałowe zadanie.
Gra himalajska

 • Gra przeznaczona jest dla grupy minimum 40 osobowej, odbywa się na terenach zielonych w okolicy Łodzi.
 • Uczestnicy podzieleni na kilkuosobowe patrole, poruszają się po wyznaczonym terenie korzystając z mapy. Każdy patrol wciela się w grupę himalaistów i otrzymuje karty postaci dla każdego z uczestników.
 • Poprzez realizację zadań wspinaczkowych na punktach, uczestnicy zdobywają doświadczenie i zwiększają umiejętności swoich postaci.
 • Poszczególne punkty odpowiadają szczytom z Korony Himalajów i Karakorum, by na nie wejść, wszyscy członkowie patrolu muszą osiągnąć wskazany poziom poszczególnych umiejętności.
 • Patrole samodzielnie planują strategię i kolejność zdobywania szczytów.
 • Wygrywa patrol, który jako pierwszy zdobędzie wszystkie 14 szczytów Korony Himalajów i Karakorum.
Rajd przeznaczony jest dla dużych grup 50/100 osobowych lub większych i odbywa się w okolicy Łodzi.

 • Uczestnicy podzieleni na ok. 15-osobowe patrole poruszają się po trasie liczącej kilkanaście kilometrów.
 • Trasa przygotowana jest w taki sposób by wykorzystywać walory przyrodnicze okolicy.
 • Uczestnicy pokonują poszczególne przeszkody terenowe (rzeki, parowy, wzniesienia) w wyznaczonych i przygotowanych punktach.
 • Poszczególne punty stanowią różnorodne formy przepraw linowych.
 • Rajd kończy się spotkaniem wszystkich patroli i wspólnym ogniskiem z kiełbaskami.
zielone szkoły
pikniki szkolne