praca na wysokości

Trudno dostępne miejsca, brak możliwości dojazdu, zastosowania ciężkiego sprzętu lub wyłączenia zużytkowania chodnika/ulicy to właśnie sytuacje, w których praca na wysokości z wykorzystaniem dostępu linowego jest najszybszym rozwiązaniem.

W naszej ofercie znajdziecie:

Gwarantujemy profesjonalizm i przystępne ceny usług. Nasi pracownicy są przeszkoleni i wyposażeni w atestowany sprzęt do pracy z wykorzystaniem dostępu linowego, są ubezpieczeni i posiadają aktualne badania lekarskie.

wycinka drzew

Wycinka i pielęgnacja drzew metodą alpinistyczną

On the Rock specjalizuje się w wykonywaniu prac pielęgnacyjnych oraz wycinki drzew z wykorzystaniem technik dostępu linowego. Przycinanie gałęzi suchych, złamanych oraz kolidujących z budynkami często wymaga wykorzystania podnośników narażając klientów na wysokie koszty i niszczenie terenów zielonych przez ciężki sprzęt. Skracanie gałęzi i ścinka całych drzew stojących w towarzystwie budynków, ogrodzeń, linii energetycznych lub na niewielkich posesjach najczęściej jest niemożliwa metodą tradycyjną (obalenie). W takich sytuacjach wykorzystanie technik arborystycznych oraz sprzętu linowego pozwala na bezpieczne i szybkie usunięcie niebezpiecznych gałęzi lub całych drzew.

Pozwolenie na wycinkę

Od czerwca 2017 r. konieczne jest zdobycie pozwolenia na wycinkę drzew, których obwód na wysokości 5 cm przekracza 80 cm w przypadku – topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego, 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego i  50 cm w przypadku pozostałych gatunków.

W naszej ofercie znajduje się pomoc w przygotowaniu dokumentów i złożeniu ich w urzędzie gminy. 

Wykaz oferowanych usług:

  • wycinkę drzew metodą tradycyjną;
  • wycinkę drzew metodą alpinistyczną – ścinka sekcyjna (wycinka w trudno dostępnych miejscach, w pobliżu budynków, ogrodzeń, lini energetycznych, opuszczanie urobku na linach);
  • cięcia pielęgnacyjne metodą alpinistyczną (usuwanie gałęzi znad budynków, ogrodzeń);
  • ocena stanu drzew;
  • cięcie, rąbanie, układanie drewna.

Nasze wyceny są darmowe – wystarczy zadzwonić i się umówić tel. 608094377.

praca na wysokościach

Prace prowadzone z dostępem linowym

On the Rock wykonuje prace na wysokości z wykorzystaniem technik dostępu linowego. Zajmujemy się odśnieżaniem dachów, zdejmowaniem sopli, montażem konstrukcji i urządzeń na dachach oraz elewacjach budynków, montażem bannerów reklamowych, myciem okien i dachów oraz wszelkimi pracami wykonywanymi w trudno dostępnych miejscach.

Dlaczego warto odśnieżać dach?

Zalegający śnieg znacznie zwiększa obciążenia przenoszone przez konstrukcję dachu grożąc jej uszkodzeniem lub zniszczeniem. Odśnieżając dachy dbasz o bezpieczeństwo ludzi
w twoich obiektach.
Śnieg na dachu zachowuje się jak „gąbka” wiążąc wilgoć. Jej zamarzanie i rozmarzanie prowadzi do powstania nieszczelności pokrycia dachowego, narażając administratora na poważne koszty remontów.
Zlodowaciały śnieg utrudnia odpływ wody z powierzchni dachu zatykając odpływy i rynny, prowadzi to do zatrzymywania wody na dachu.
Nieodśnieżony dach może być przyczyną nałożenia wysokiego mandatu przez inspektorów nadzoru budowlanego.

Dlaczego warto wykonywać prace metodami alpinistycznymi?

Praca na dachach i elewacjach budynków bez odpowiedniej asekuracji jest zajęciem skrajnie niebezpiecznym. Metody alpinistyczne pozwalają na wykonywanie tych prac z troską o zdrowie i życie pracowników oraz osób postronnych.
Techniki dostępu linowego sprawdzają się w miejscach, gdzie nie sięgają żadne drabiny i nie wjadą podnośniki oraz inny ciężki sprzęt.
Korzystanie z innych metod dostępu podnośników niejednokrotnie wymaga zajęcia chodnika lub pasa ruchu drogowego co wiąże się z problemami administracyjnymi oraz zwiększa koszty usługi.