• teambuilding

Teambuilding i uczenie w działaniu

Gry scenariuszowe, symulacje, praca w zespołach zadaniowych, planowanie strategii i działanie to recepta, która pozwoli twoim pracownikom rozwijać swoje umiejętności i zbuduje ich motywację. Nawet najlepsza prelekcja, wykład i prezentacja mutlimedialna nie zapewnią takiego rezultatu jak najprostsze działanie! Nasze scenariusze teambuildingowe są tworzone indywidualnie, na podstawie analizy potrzeb i wywiadu z klientem, dzięki czemu właściwie odpowiadają na potrzeby pracowników i dostosowane są do ich możliwości fizycznych.
Formy, które wykorzystujemy w naszych grach, przede wszystkim związane są ze wspinaniem i atrakcjami linowymi. Wiele z nich wymaga umiejętności poruszania się w terenie, korzystania z mapy i sprawności fizycznej. Zawsze jednak oparte są one na pracy w grupie i jej współdziałaniu, wartościowym ich elementem jest współzawodnictwo. Całość poprzedzona jest zdobyciem i poszerzeniem wiedzy, która pozwoli na realizację zadań. To teambuilding zupełnie nowej jakości.

Przykładowe realizacje

Gra FUN

 • kilkugodzinna gra sprawnościowo-intelektualna,
 • praca w małych zespołach, oparta na współzawodnictwie oraz współdziałaniu,
 • celem gry jest wzmocnienie kompetencji uczestników,
 • celem uczestników jest najczęściej rozwiązanie dużego problemu,
 • tematyka gry może wiązać się z profilem firmy, nawiązywać do aktualnych trendów lub być poświęcona np. polskiemu himalaizmowi,
 • na trasie znajdują się punkty intelektualne pozwalające na przedyskutowanie rozwiązań, zdobycie informacji, pertraktacje,
 • na trasie znajdują się zadania sprawnościowe najczęściej wykorzystujące zajęcia linowe,
 • patrole poruszają się w terenie leśnym lub miejskim,
 • patrole poruszają się za pomocą map, współrzędnych lub dostarczonych im wskazówek, najczęściej pieszo.
Gra HARC

 • całodniowa gra sprawnościowo-intelektualna,
 • rozpoczynająca się o świcie,
 • oparta na pracy w małych zespołach,
 • celem gry jest wzmocnienie kompetencji uczestników,
 • celem uczestników jest najczęściej rozwiązanie dużego problemu,
 • zadania zaprojektowane są w taki sposób by ich realizacja była możliwa wyłącznie dzięki efektywnej komunikacji, współpracy w zespole, zaangażowaniu wszystkich członków drużyny, wykorzystaniu potencjału poszczególnych osób i wzajemnego wsparcia,
 • możliwe jest zaprojektowanie zadań wymagających konkretnych umiejętności charakterystycznych dla firmy lub potrzebnych w danym zespole,
 • tematyka gry może wiązać się z profilem firmy, nawiązywać do aktualnych trendów lub być poświęcona np. polskiemu himalaizmowi,
 • na trasie znajdują się zadania intelektualne polegające na przedyskutowaniu rozwiązań, zdobyciu informacji, pertraktacjach,
 • zadania sprawnościowe najczęściej wykorzystują techniki linowe,
 • gra ma miejsce na dosyć dużym terenie, poruszanie między punktami może odbywać się za pomocą dowolnie określonego środka transportu np. rowerami,
 • patrole poruszają się w terenie leśnym lub miejskim,
 • patrole poruszają się za pomocą map, współrzędnych lub dostarczonych im wskazówek.
Rajd ADVENTURE

 • dwudniowy rajd sprawnościowy,
 • rajd obejmuje nocleg w warunkach polowych,
 • oparta jest na pracy w małych zespołach,
 • celem gry jest wzmocnienie kompetencji uczestników,
 • zadanie patrolu jest dotarcie na metę rajdu,
 • zadania zaprojektowane są w taki sposób by ich realizacja była możliwa wyłącznie dzięki efektywnej komunikacji, współpracy w zespole, zaangażowaniu wszystkich członków drużyny, wykorzystaniu potencjału poszczególnych osób i wzajemnego wsparcia,
 • możliwe jest zaprojektowanie zadań wymagających konkretnych umiejętności charakterystycznych dla firmy lub potrzebnych w danym zespole,
 • zadania sprawnościowe wykorzystują techniki linowe, różnego rodzaju aktywności,
 • zadania intelektualne polegające na pracy w zespole w celu rozwiązania zagadek i problemów, pozwolą dotrzeć do celu rajdu,
 • uczestnicy mogą także mieć zadania związane z przetrwaniem w lesie, np. rozpalanie ogniska pod kuchnię polową,
 • gra ma miejsce na dosyć dużym terenie, poruszanie między punktami może odbywać się za pomocą dowolnie określonego środka transportu np. rowerami, quadami,
 • patrole poruszają się w terenie leśnym lub górskim,
 • patrole poruszają się za pomocą map, współrzędnych lub dostarczonych im wskazówek.
imprezy integracyjne
Wyjazdy wspinaczkowe