wycinka drzew

Wycinka i pielęgnacja drzew

On the Rock specjalizuje się w wykonywaniu prac pielęgnacyjnych oraz wycinki drzew z wykorzystaniem technik dostępu linowego. Przycinanie gałęzi suchych, złamanych oraz kolidujących z budynkami często wymaga wykorzystania podnośników narażając klientów na wysokie koszty i niszczenie terenów zielonych przez ciężki sprzęt. Skracanie gałęzi i ścinka całych drzew stojących w towarzystwie budynków, ogrodzeń, linii energetycznych lub na niewielkich posesjach najczęściej jest niemożliwa metodą tradycyjną (obalenie). W takich sytuacjach wykorzystanie technik arborystycznych oraz sprzętu linowego pozwala na bezpieczne i szybkie usunięcie niebezpiecznych gałęzi lub całych drzew.

Nasi arboryści to profesjonalni pilarze przeszkoleni w zakresie pracy na drzewach z wykorzystaniem technik dostępu linowego, wszyscy posiadają aktualne badania lekarskie. Wykorzystują wyłącznie profesjonalny, atestowany sprzęt alpinistyczny, a swoją pracę wykonują zawsze starannie i bezpiecznie.

Od 1 stycznia 2017 roku w wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody wycinka drzew na terenach prywatnych nie wymaga zezwoleń z urzędu gminy, ani wnoszenia związanych z nią opłat. Jest to przepis epizodyczny, który ulega wygaśnięciu 31 grudnia 2017 r.

Nasza firma w pracy z zielenią opiera się na wysokim profesjonalizmie i etyce zawodowej. Nie zalecimy Państwu prac mających negatywne skutki ekologiczne dla Państwa drzew o ile nie będzie to podyktowane wyższym dobrem np. kwestią bezpieczeństwa ludzi w okolicy.

Dlaczego warto pielęgnować drzewa?

  • Drzewa zatrzymują wody opadowe zmniejszając w ten sposób koszt podlewania terenów zielonych w okresach suchych. Schładzanie transpiracyjne drzew pozwala w lecie obniżyć temperaturę wokół drzew zmniejszając wydatki na klimatyzację nawet o 30%. Natomiast jako bariera dla wiatru w okresie zimowym przyczynia się do ograniczenia wydatków na energię cieplną nawet o 20%.
  • Drzewa uzdatniają powietrze przechwytując CO2 i emitując O2 oraz przechwytują szkodliwe dla człowieka pyły. Obecność drzew zmniejsza zapylenie nawet o 75%.
  • Drzewa są siedliskiem różnorodnej fauny. Na terenach zurbanizowanych pozbawionych drzew dominują myszy i szczury.
  • Zaniedbane, fizycznie uszkodzone lub niewłaściwie pielęgnowane drzewa stanowią zagrożenie dla ludzi i mienia w pobliżu (zaburzona statyka drzewa, suche i złamane gałęzie).
  • System korzeniowy drzewa zasadzonego w niewłaściwym miejscu lub samosiejki potrafi uszkadzać towarzyszące mu konstrukcje powodując niszczenie chodników, pękanie tynków itp.

Wykaz oferowanych usług:

  • wycinkę drzew metodą tradycyjną;
  • wycinkę drzew metodą alpinistyczną – ścinka sekcyjna (wycinka w trudno dostępnych miejscach, w pobliżu budynków, ogrodzeń, lini energetycznych, opuszczanie urobku na linach);
  • cięcia pielęgnacyjne metodą alpinistyczną (usuwanie gałęzi znad budynków, ogrodzeń);
  • ocena stanu drzew;
  • cięcie, rąbanie, układanie drewna;
Odśnieżanie dachów
Usługi alpinistyczne