tyrolka

Zorganizujemy dla Was wyjazdy i imprezy wykorzystujące wspinaczkę, sprzęt i techniki alpinistyczne, które wzbogacą i uatrakcyjnią szkolenia oraz zintegrują zespół.

W naszej ofercie znajdziecie:

wyjazdy firmowe

wyjazdy młodzieżowe

wyjazdy indywidualne

Wspinaczka kształtuje ambicję i orientację na sukces. W atmosferze koleżeńskiego współzawodnictwa wzmacnia zaangażowanie w zadanie i dążenie do celu. Pozwala kształtować uniwersalne wartości, gwarantujące wysoką efektywność i sukces.

wyjazdy wspinaczkowe

Wyjazdy firmowe

Z naszą pomocą możesz kształtować u swoich pracowników:

 • umiejętności współpracy i efektywnej komunikacji, które przydadzą się zarówno w pracy w zespole, jak i przy zarządzaniu grupą,
 • umiejętności stawiania i realizowania celów, ważne w pracy projektowej, kiedy świadome stawianie celów będzie ważyć nad sukcesem zadania,
 • silne poczucie odpowiedzialności za ludzi i zadania, które zaprocentuje w każdej sytuacji, zarówno w zadaniach długoterminowych, jak i sytuacjach kryzysowych,
 • atmosferę zaufania i wsparcia w zespole.

Wyjazdy wspinaczkowe

W czasie naszych wyjazdów zorganizować możemy: zajęcia wspinaczkowe – dla osób początkujących, niewymagające dużych umiejętności, o podstawowej sprawności fizycznej; zajęcia wspinaczkowe wymagające większej sprawności oraz pewnego doświadczenia wspinaczkowego; zajęcia linowe w terenie skalnym dostosowane do poziomu grupy, które dla wielu mogą stać się wyzwaniem; podstawy speleologii.

Teambuilding

Gry scenariuszowe, symulacje, praca w zespołach zadaniowych, planowanie strategii i działanie to recepta, która pozwoli twoim pracownikom rozwijać swoje umiejętności i zbuduje ich motywację.

Przykładowe realizacje (rozwiń):

Program wyjazdu zawiera:

1. dzień

 • Wspinaczkę w skałach (Podlesice)
 • Zjazdy pionowe w skałach
 • Przeprawa linowa na wysokości

2. dzień

 • Wspinaczka w skałach (Mirów)
 • Wychodzenie po linie
 • Drabinka linowa
 • Tyrolka
Program wyjazdu zawiera:

1. dzień

 • Wspinaczkę w skałach (Podlesice)
 • Zjazdy pionowe w skałach
 • Przeprawa linowa na wysokości

2. dzień

 • Eksploracja jaskini z dostępem linowym
 • Prelekcja na temat speleologii
Program wyjazdu zawiera:

1. dzień

 • Wspinaczka w skałach z nauką podstawowych technik wspinania
 • Zajęcia z wykorzystaniem technik alpinistycznych: zjazdy i przeprawy linowe

2. dzień

 • Eksploracja jaskini z dostępem linowym
 • Prezentacja o wyprawach speleologicznych

3. dzień – wyczynowa gra terenowa

 • Zespoły poruszają się samodzielnie po wyznaczonym terenie
 • Współzawodniczą między sobą, planują trasę i strategię
 • Na punktach wyczynowych realizują zadania wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte przez pierwsze dwa dni
 • Realizując zadania zdobywają niezbędne wskazówki
 • Wygrywa zespół, który najszybciej i najlepiej wykona poszczególne zadania oraz dotrze na punkt finałowy.

Przykładowe realizacje (rozwiń):

Gra FUN

 • kilkugodzinna gra sprawnościowo-intelektualna,
 • praca w małych zespołach, oparta na współzawodnictwie oraz współdziałaniu,
 • celem gry jest wzmocnienie kompetencji uczestników,
 • celem uczestników jest najczęściej rozwiązanie dużego problemu,
 • tematyka gry może wiązać się z profilem firmy, nawiązywać do aktualnych trendów lub być poświęcona np. polskiemu himalaizmowi,
 • na trasie znajdują się punkty intelektualne pozwalające na przedyskutowanie rozwiązań, zdobycie informacji, pertraktacje,
 • na trasie znajdują się zadania sprawnościowe najczęściej wykorzystujące zajęcia linowe,
 • patrole poruszają się w terenie leśnym lub miejskim,
 • patrole poruszają się za pomocą map, współrzędnych lub dostarczonych im wskazówek, najczęściej pieszo.
Gra HARC

 • całodniowa gra sprawnościowo-intelektualna,
 • rozpoczynająca się o świcie,
 • oparta na pracy w małych zespołach,
 • celem gry jest wzmocnienie kompetencji uczestników,
 • celem uczestników jest najczęściej rozwiązanie dużego problemu,
 • zadania zaprojektowane są w taki sposób by ich realizacja była możliwa wyłącznie dzięki efektywnej komunikacji, współpracy w zespole, zaangażowaniu wszystkich członków drużyny, wykorzystaniu potencjału poszczególnych osób i wzajemnego wsparcia,
 • możliwe jest zaprojektowanie zadań wymagających konkretnych umiejętności charakterystycznych dla firmy lub potrzebnych w danym zespole,
 • tematyka gry może wiązać się z profilem firmy, nawiązywać do aktualnych trendów lub być poświęcona np. polskiemu himalaizmowi,
 • na trasie znajdują się zadania intelektualne polegające na przedyskutowaniu rozwiązań, zdobyciu informacji, pertraktacjach,
 • zadania sprawnościowe najczęściej wykorzystują techniki linowe,
 • gra ma miejsce na dosyć dużym terenie, poruszanie między punktami może odbywać się za pomocą dowolnie określonego środka transportu np. rowerami,
 • patrole poruszają się w terenie leśnym lub miejskim,
 • patrole poruszają się za pomocą map, współrzędnych lub dostarczonych im wskazówek.
Rajd ADVENTURE

 • dwudniowy rajd sprawnościowy,
 • rajd obejmuje nocleg w warunkach polowych,
 • oparta jest na pracy w małych zespołach,
 • celem gry jest wzmocnienie kompetencji uczestników,
 • zadanie patrolu jest dotarcie na metę rajdu,
 • zadania zaprojektowane są w taki sposób by ich realizacja była możliwa wyłącznie dzięki efektywnej komunikacji, współpracy w zespole, zaangażowaniu wszystkich członków drużyny, wykorzystaniu potencjału poszczególnych osób i wzajemnego wsparcia,
 • możliwe jest zaprojektowanie zadań wymagających konkretnych umiejętności charakterystycznych dla firmy lub potrzebnych w danym zespole,
 • zadania sprawnościowe wykorzystują techniki linowe, różnego rodzaju aktywności,
 • zadania intelektualne polegające na pracy w zespole w celu rozwiązania zagadek i problemów, pozwolą dotrzeć do celu rajdu,
 • uczestnicy mogą także mieć zadania związane z przetrwaniem w lesie, np. rozpalanie ogniska pod kuchnię polową,
 • gra ma miejsce na dosyć dużym terenie, poruszanie między punktami może odbywać się za pomocą dowolnie określonego środka transportu np. rowerami, quadami,
 • patrole poruszają się w terenie leśnym lub górskim,
 • patrole poruszają się za pomocą map, współrzędnych lub dostarczonych im wskazówek.

Wyjazdy wspinaczkowe warto połączyć z atrakcjami linowymi.

Wyjazdy młodzieżowe

Uczestnicy naszych wyjazdów:

 • poznają nową formę spędzania czasu na świeżym powietrzu jaką jest wspinaczka,
 • wezmą udział w treningu wspinaczkowym, który zapewni im rozwój fizyczny i intelektualny: zwłaszcza umiejętność logicznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • poznają wartości płynące ze wspinania takie jak: odpowiedzialność, dążenie do celu, rozbudzenie pasji, pokonywanie swoich słabości,
 • poznają Jurę Krakowsko-Częstochowską i jej atrakcje.

Zielone szkoły i obozy

Dzieci przeżyją wspinaczkową przygodę podczas zielonej szkoły lub wyjazdów wspinaczkowych. Pod okiem doświadczonych instruktorów będziecie wspinać się, zjeżdżać na linach, eksplorować groty i jaskinie, wędrować, uczyć się radzenia sobie w terenie, korzystania z mapy i kompasu, poznacie otaczającą przyrodę.
Dzieci mają zapewniony pełen program, co zapobiega nudzie, wszystko odbywa się pod okiem opiekunów z dużym stażem, z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Przykładowe zielone szkoły(rozwiń):

Program wyjazdu obejmuje:

1. dzień:

 • Wspinaczkę w skałach (Podlesice)
 • Zjazdy i zabawy linowe (Podlesice)

2. dzień:

 • Zwiedzanie Jaskini Głębokiej
 • Wspinaczkę w skałach (Mirów)
 • Historyczna gra terenowa „Między zamkami”
Program wyjazdu obejmuje:

1. dzień:

 • Wspinaczkę w skałach (Podlesice)
 • Zjazdy i zabawy linowe (Podlesice)

2. dzień:

 • Zwiedzanie Zamku Ogrodzieniec
 • Zwiedzanie Grodu Birów
 • Zabawy wspinaczkowe

3. dzień

 • Zwiedzanie Jaskini Głębokiej
 • Wspinaczkę w skałach (Mirów)
 • Historyczna gra terenowa „Między zamkami”
Program wyjazdu obejmuje:

1. dzień:

 • Wspinaczkę w skałach (Podlesice)
 • Zabawy linowe (Podlesice)

2. dzień:

 • Rajd pieszy w Rezerwacie Góry Zborów
 • Eksploracja jaskiń w rezerwacie
 • Zjazdy linowe  (Podlesice)

3. dzień

 • Wspinaczka w skałach (Mirów)
 • Zabawy linowe i tyrolka (Mirów)

4. dzień

 • Zwiedzanie Zamku Ogrodzieniec
 • Zwiedznaie Grodu Birów

5. dzień

 • Zwiedzanie Jaskini Głębokiej
 • Historyczna gra terenowa „Między zamkami”
wyjazdy wspinaczkowe

Wyjazdy dla rodzin i znajomych

Dwa dni wspinania w prawdziwej skale, eksplorowania jurajskich jaskiń, zjazdów linowych i wędrówek po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Jeżeli chciałbyś spróbować jednej z tych rzeczy, z chęcią pomożemy ci się przygotować i zorganizujemy ci wyjazd wraz z wybranymi atrakcjami. Skompletujemy twój ekwipunek, pomożemy w zakupach, jeżeli będziesz miał takie życzenie. Wspinanie i trekking urozmaici poznawanie walorów Jury Krakowsko-Częstochowskiej, której największymi atrakcjami są średniowieczne warownie jurajskie i wspaniała przyroda.

Wspinanie dla każdego

Przygodę ze wspinaniem rozpocząć może każdy niezależnie od wieku i doświadczenia, wystarczy podstawowa sprawność fizyczna. Zajęcia mogą być przygotowane dla dorosłych, jak i dla rodziców z dziećmi. Całość odbywa się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Na życzenie zapewniamy kompleksową organizację całego wyjazdu łącznie z transportem, noclegiem i wyżywieniem.

Pomysły na wyjazdy:

Program wyjazdu obejmuje:

 1. dzień:
 • Wspinaczka w skałach (Mirów)
 • Wychodzenie po linie i zjazdy pionowe (Mirów)
 1. dzień:
 • Wspinacza w skałach (Podlesice)
 • Zabawy wspinaczkowe i przeprawy linowe (Podlesice)
Program wyjazdu obejmuje

 1. dzień (Mirów, Bobolice):
 • Wspinaczka w skałach
 • Zwiedzanie Zamku Bobolice
 • Wychodzenie po linie i zjazdy pionowe
 1. dzień (Podlesice)
 • Wspinacza w skałach
 • Rajd pieszy w Rezerwacie Góry Zborów i eksploracja jaskiń
 • Zabawy wspinaczkowe i przeprawy linowe
Program wyjazdu obejmuje

 1. dzień (Mirów, Bobolice):
 • Wspinaczka w skałach
 • Zwiedzanie Zamku Bobolice
 • Wychodzenie po linie i zjazdy pionowe
 1. dzień
 • Eksploracja jaskiń w Górach Towarnych

lub dla bardziej doświadczonych

 • Eksploracja jaskiń z dostępem linowym w Łutowcu
 1. dzień (Podlesice)
 • Wspinacza w skałach
 • Rajd pieszy w Rezerwacie Góry Zborów i eksploracja jaskiń
 • Zabawy wspinaczkowe i przeprawy linowe